История на киното

Предисторията на киното започва през края на XIX в. Днес под наименованието за филм разбираме всеки един запис независимо дали е на камера, мобилен телефон или фотоапарат, но някога съвсем не е било така. Филмите били произвеждани само от професионалисти и се базирали главно на фотографски филми.

Като конкретна година от създаването на първите филми няма посочена точна дата, защото появата му била свързвана предимно с натрупване на много опит и непрестанни технически подобрения. И въпреки всичко не един път се е говорило и смятало, че първите създатели на филми били братя Люмиер, които дали почва на кинематографията през 1895 година.

Въпреки това по-рано не една друга личност допринесли за обогатяване и развитие на анимираните изображения. По този начин били поставени основите на филмите, които значително еволюирали, заедно с техниките за заснемане и представяне, които също се усъвършенствали. Няколко са основните етапи, а те от своя страна започват с период, в който стартира нямото кино, по-късно се появяват цветните филми, като всяко едно подобрение се развива плавно и постепенно. Успоредно едно спрямо друго.

Развитието на анимираните филми продължава до 1895 година, а с това бива наречено и „предкино“. По своята същност пред кино идва от идеята да се представи, че става дума за началото на киноиндустрията. Също така правилно е да се каже, че пред киното е предшественик на кинематографа.

Първият създател на движещи се изображения бил Луи Еме Огюстен. За да реализира своята идея той използвал камера работеща със седем лещи. Този негов опит не бил много добър и не пожънал успех, защото се появили известни разлики в различните изображения. По-късно Льо Пренс създава нова камера, която работи на принцип само с една леща. Така бива заснет и първият филм известен като „Сцена в градината на Рунде“, това поставя основите на световната филмова индустрия и става през далечната 1888 г.