За филмите и филмовото изкуство

Филм представлява визуализирана история, представена, чрез бързо сменящи се изображения. Някои от последните може да са различни едни от други, но заедно те биват прожектирани със скорост от 24 за една секунда. Всяко едно от тези изображения се наричат кадър. В готова продукция, зрителя не може да раздели едното от другото, нито да направи разлика между отделните кадри по време на тяхната смяна.

Това се дължи и на човешкото око, което продължава да възприема всяка част от изображението в продължение на частици от секундата, дори след изчезване на източника. В резултат от бързото показване на кадри, пренастройката на ретината и т. нар. „фи“ ефектът, заедно с прожекционни техники предизвикват илюзия за непрестанно движение. Всичко това се постига, чрез записване на множество фотографски снимки, чрез вмъкване на анимация или други техники за визуални ефекти. Всеки един филм бива създаван за прожектирането и представянето му в кината или на телевизора.

Днес филмите имат съществена роля в културния живот. Те са смятани за произведения на киноизкуството и се превръщат в източник на масово забавление. Наред с това филмите са средство за образование и индоктриниране на масови обществени групи. В същността на филма не е заложено само изображението. Значение имат и останалите ефекти, които се постигат благодарение на музикални елементи и превод към текстовото съдържание, това от своя страна се постига, чрез дублаж или субтитри и дава възможност за международно разпространение.

Така например игралните филми са вид игрални постановки. Техните големини най-често са в порядъка на 60 минути и в по-редки случаи от 120 минути, в още по-редки случаи могат да достигнат и до 4 часа, но тогава са смятани за сериали.